Erich Rannu

Erich Rannu sündis 2. jaanuaril 1922.a. Läänemaal, Karuse vallas Muriste külas. Peale Lihula Gümnaasiumi lõpetamist 1943.a. liitus Erich vabatahtlikuna politseiüksusega ning saadeti korrakaitsepolitseisse Haapsallu. Kuid peagi suunati noormehed Tallinna õppustele ning sealt rindele Novgorodi alla. Seal ta aga haigestus ja pääses peale Riia laatsaretti tagasi koju. 1944.a. oktoobri alguses põgenes Erich tuttavate väikeses paadis Saaremaalt Rootsi, lootuses naasta paari kuu pärast. Seda paraku ei juhtunud... Rootsi põgenikelaagris omandas ta niipalju rootsi keelt, et alustada õpingutega Stockholmi Tehnika Instituudis, mille lõpetas 1949.a. masinaehitusinsenerina. Õppimine toimus õhtuti, päeval pidi ta elatise teenimiseks tööl käima. Rootsis Erich ka abiellus, tema naine Helmi oli samuti Eestist pärit.

1950.a. lahkus Erich koos abikaasaga Rootsist ja asus elama Kanadasse, Montreali. Perre sündis kaks last, tütar Viivi ja poeg Jaan. Uuel maal tuli jälle alustada töölisena, kuid peagi sai temast joonestaja ja kontoriametnik ühes naftatööstuse ettevõttes. Töö kõrvalt lõpetas Erich McGilli Ülikooli inseneriteaduskonna ja Sir George William Ülikooli majandusteaduse alal. Edasi jätkus töö suures naftafirmas Petrofina, hilisema nimega Petro Canada, kus ta tõusis peainseneriks ning töötas seal kuni pensionile minekuni 1977. aastal. Isiklikus elus toimus muudatus, kui Erich lahutas esimese abielu, kuid kohtas siis 1976.a. ESTO-l Baltimore’s Vaiket, kellega abiellus 1978.a. Nad asusid elama Torontosse. 1983. aastal asutas Erich Torontos oma arvutitehnika ning investeeringute firma Arbitrators Software Inc.

Erichil oli alati olnud suur soov aidata kaasa Eesti majanduslikule arengule. Kui Eestis hakkasid puhuma vabaduse tuuled, avanesid ka võimalused seda soovi teoks teha. Nii osaleski Erich 1989.a. sügisel oma ettevõttega Arbitrators Software Inc. koos Eesti Teaduste Akadeemia Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi ning väikeettevõttega Urania Kanada-Eesti ühisettevõtte Astrodata asutamisel. Luba ühisettevõtte moodustamiseks tuli siis veel taotleda NSVL Rahandusministeeriumist Moskvast. Üle NSVL-i laekunud taotluste hüppeliselt kasvanud arvu tõttu ei suudetud Moskvas neid aga menetleda ja nii anti Eestist pärit taotluste osas vastavad volitused 1990.a. kevadel üle Tallinnale, kus Astrodata ka 02.04.1990 registreeriti.

Ühisettevõtte registreerimiseks vajalik algkapital pidi olema vähemalt 100000 rubla ja välisosalus üle 50%. Nii saigi Erich Kanadas enamusomanikuks, osalusega 55%. Instituut andis ettevõttele vajalikud ruumid Tõraveres ja Urania poolt olid nende valduses olevad arvutid, printer ja laos olev toodang (Urania valmistas arvutitele interface kaarte). Erichi poolt tuli ettevõttesse rahaline algkapital.

Erichi Eestisse investeerimise põhjuseks ei olnud ainult ärihuvi, vaid ka soov kaasa aidata Eesti kui taasiseseisvuva riigi majanduse ning infotehnoloogia arengule ning võimaldada huvitavat ja tasuvat tööd noorele haritud põlvkonnale. Astrodata hakkaski järgnevatel aastatel kiiresti edasi arenema ning tõusis 1990-ndate teiseks pooleks Eesti üheks juhtivaks arvutifirmaks, toodetud arvutite arvult jäädi veidi maha vaid Microlink’ist.

Maailma majandust ja trende tundva inimesena nägi Erich, et 1990-ndatel õitsenud kohalik Eesti arvutite väiketootmine-koostamine, mis ka teenistust võimaldas, ei saa pikalt kesta - oled kas suur või hakkad hääbuma. Seetõttu alustaski Erich läbirääkimisi suurkonkurendi Microlink AS-ga. Need läbirääkimised kestsid mitu aastat, kuni viimaks 1998.a. suvel otsustasidki kaks Eesti suurimat arvutifirmat, AS Microlink ja AS Astrodata ühineda. Ühendfirma nimetuseks jäi Microlink ning ühinemisega saavutati arvutite tootmises esikoht terves Baltikumis.

Microlinkiga ühines aga ainult see osa Astrodatast, mis tegeles arvutite ja infotehnoloogiaga. Kuid Astrodata omas lisaks sellele veel teisi ärisuundi raamatute müügist, autorehvide taastamisest ning puidutöötlemisest kinnisvara haldamise ja arendamiseni. Sellest osast moodustati AS Astro Holding, mis sai ettevõttena Astrodata õigusjärglaseks. Astro Holdingu põhitegevuseks saigi investeerimine ärikinnisvarasse, olemasolevate kinnistute haldamine ja arendamine. Erich võttis aktiivselt osa ka Astro Holdingu ülesehitamisest ning oli ettevõtte nõukogu esimees kuni kõrge vanuseni.

2006. aastal asutas Erich Tartu Ülikooli juurde Rannu perekonna stipendiumi, et toetada majandusharidust omandavaid tudengeid.

2008.a. autasustas Eesti Vabariigi valitsus Erich Rannut Valgetähe IV klassi ordeniga Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete eest.

2009.a. septembris nimetas Tartu Ülikooli nõukogu Erich Rannu Tartu Ülikooli auliikmeks tänutäheks ülikoolile osutatud rahaliste toetuste eest.

Erich on olnud Kanada Eesti Seltsi esimees Montrealis, Eesti Majandusklubi esimees Torontos, Tartu College’i Bibliograafia Klubi asutajaliige ning kuulus ka Eesti Üliõpilaste Seltsi, olles aastaid ka selle Kanada koondise juhatuses.

Erich Rannu suri 2013.a. 4. aprillil Torontos, olles 91 aastat vana.